Справа 47

Фонд
1115
Опис
1
Справа
47
Дати
13.10.1917 - 12.01.1918
Кількість аркушів
53
Заголовок
Листування з повітовими земськими управами Гродненської та Курської губерній про приєднання їх до УНР, та резолюції міських дум тощо