Опис 1

Фонд
1115
Опис
1
Дати
1917-1918
Кількість справ
85
Анотація
Постанови УЦР та її Комітету щодо затвердження інструкції про комісію для підготовки статуту автономії України, компетенцію та склад Комітету УЦР, склад Генерального Секретаріату та його статут; Статут Канцелярії УЦР; Універсали УЦР, витяги з протоколів засідання Комітету УЦР; Законопроєкти, закони, статути, прийняті УЦР про утворення Українського народного війська, національно-персональну автономію, флот УНР, робочий день, земельний закон тощо; Мирний договір УНР з Німеччиною, Австро- Угорщиною, Болгарією, Туреччиною (є примірники болгарською та німецькою мовами); Стенограма засідання Законодавчої ради Угода між Туреччиною та УЦР (французькою та турецькою мовами); Накази по Військовому секретарству УНР; Накази Міністерства пошт і телеграфу, Міністерства шляхів та Міністерства фінансів УНР; Протоколи та витяги з протоколів засідань: УЦР, Комітету, сільських сходів Кам’янецького повіту Подільської губернії, загальних зборів Українських військових громад пішого Луцького полку; Малої Ради ( є шифровані стенограми); Протоколи та журнали засідань Генерального Секретаріату України; Листування Комісії законодавчих внесень з грошей тощо Державним контролем УНР, Міністерством внутрішніх справ та Міністерством судових справ з питань законопроєктів, участі в засіданнях, виплаті грошей тощо; Листування з повітовими земськими управами Гродненської та Курської губерній про приєднання їх до УНР, та резолюції міських дум тощо; Документи про вибори до міських дум, до волосних народних рад (земств) (протоколи, виборні листки, списки кандидатів, оголошення, журнали засідань, відомості Організаційної ко- місії УЦР про результати виборів та листування); Документи Українського військового з'їзду (чернетка протоколу та список членів УЦР від військових частин); Документи про українських переселенців (заяви, прохання та списки); Посвідчення та службовий квиток С. Петлюри; Книга прибутків та витрат УЦР, розписки, ордери, відомість на виплату грошей; Відомості на отримання заробітної платні службовцями Канцелярії та інспекторами Організаційної комісії УЦР; Авансові звіти, розписки про одержання грошей, списки службовців УЦР; Підписні листи на збір коштів для утворення Національного Фонду; Книги вхідних і вихідних документів Канцелярії УЦР; Старі описи