Справа 47

  • Фонд 1115
  • Опис 1
  • Справа 47
  • Дати 1917-1918
  • Кількість аркушів 53
  • Листування з повітовими земськими управами Гродненської та Курської губерній про приєднання їх до УНР, та резолюції міських дум тощо