Опис 5

Фонд
5
Опис
5
Дати
1919-1930
Кількість справ
261
Анотація
Декрети і постанови Раднаркому СРСР, РСФРР, УСРР, ВУЦВК і обіжники Народного комісаріату внутрішніх справ УСРР про організацію міліції на залізниці, порядок змін кордонів губерній та повітів, оплату праці службовців радянських закладів і складання кошторису на 1919 р., про встановлення порядку взаємовідносин між представниками іноземних держав та урядовими органами РСФРР, умови надання прав українського громадянства іноземцям, про права і обов'язки іноземців, що проживають на території УСРР, правах дипломатичних представників іноземних держав; Робітничо-Селянському уряду УСРР про встановлення єдиного тарифу консульських зборів, що змінюється консульствами і консульськими відділеннями повноважних представництв РСФРР за кордоном, а також Народним Комісаріатом іноземних справ і його уповноваженими, про відновлення втрачених документів (паспортів, трудових книжок, перепусток). Розпорядження та інструкції НКВС УСРР про виробництво усіма губернськими і повітовими виконкомами строгої реєстрації іноземців, що проживають на території УСРР; видачі ""видів на проживання"" іноземним громадянам постійно чи тимчасово, що проживають в РСФРР і УСРР, про порядок прийняття іноземців в українське громадянство (правила колективного відправлення осіб, які обрали польське громадянство), про надсилання всіма губернськими відділами управління виконкомів письмових звітів про перереєстрацію іноземців по губерніях. Доповіді і звіти губернських відділів управління виконкомів про діяльність іноземних підвідділів управління виконкомів про діяльність іноземних підвідділів (при відділах управління)за 1923р. І листування з ними про видачу посвідчень про оптацію; приймання і вихід із українського громадянства, про видачу закордонних паспортів, віз і посвідчень, про порядок призначення іноземців постійними і тимчасовими жителями УСРР та ін. Списки біженців - іноземців Литви, Польщі, відправлених Укрревкомом на Батьківщину і список емігрантів, які живуть у Миколаївській губернії і бажаючи виїхати до Америки. Заяви про видачу паспортів для виїзду за кордон.