Опис 1

Фонд
3
Опис
1
Дати
1921-1929
Кількість справ
6647
Анотація
1921-1929 Постанови ВУЦВК по адміністративно-господарській діяльності в Україні. Постанови РНК УСРР. Протоколи засідань ВРНГ РСФРР, Всеукраїнської земельної ради, галузевих комісій ЦК РКП(б), Президії ВЦВК. Угоди між урядами РСФРР і УСРР з різних аспектів господарської діяльності. Резолюції РНК РСФРР з політико-адміністративних питань. Листування з РНК ССРР з адміністративно-господарських питань. Матеріали до протоколів засідань РНК РСФРР ( декрети, постанови, виписки із протоколів, інструкції, проекти положень, листування). 1922-1926 Протоколи засідань Малої РНК РСФРР, матеріали до протоколів ( декрети, постанови, виписки із протоколів, проекти статутів). Проекти постанов і протоколи засідань колегії Наркомзему РСФРР. 1922-1928 Статути акціонерних товариств і банків. 1922 Бюлетені Народного комісаріату з земельних справ УСРР, представництва УСРР в Прибалтійських республіках, в Польщі, Фінляндії, РСФРР. 1923 Проекти угод про створення ССРР. Проекти конституції ССРР. Положення про наркомати ССРР і їх взаємодії з наркоматами УСРР. Проекти декретів з адміністративно-господарської діяльності урядів РСФРР і УСРР. Проекти земельного кодексу ССРР. 1924-1925 Матеріали господарсько-фінансової діяльності Наркомзему УСРР. Довідки і доповідні Наркомфіну УСРР з фінансових питань. 1928-1929 Місячні плани господарської діяльності товариства УСРР. Контрольні цифри розвитку народного господарства УСРР на 1928-1929рр. Матеріали до п'ятирічного плану розвитку народного господарства УСРР Матеріали до плану фінансування Дніпробуду. Листування з урядом ССРР з питань оподаткування торгівлі. Представництва УСРР при Уряді ССРР. Особисті заяви співробітників. Бухгалтерська документація.