Опис 1

Фонд
2
Опис
1
Дати
1918-1920
Кількість справ
949
Анотація
Документи про формування Тимчасового Робітничо-Селянського Уряду України, його діяльність та діяльність Раднаркому (постанови, розпорядження, положення та інструкції Ради Народних Комісарів та Народних Комісаріатів УРСР; протоколи засідань Політичного бюро Комуністичної партії /більшовиків/ України (КП/б/У), Тимчасового Робітничо-Селянського Уряду України, Ради Народних Комісарів УСРР, листування з Центральним Комітетом КП/б/у, Народними комісаріатами РСФРР і УСРР, Революційною військовою радою Республіки, місцевими органами Радянської влади). Документи про скликання та діяльність Рад (постанови і резолюції губернських та повітових з'їздів виконавчих комітетів Рад, конференції; листування з Народним комісаріатом УСРР, партійними організаціями центральних закладів і місцевими органами Радянської влади про підготовку 3-го Всеукраїнського з'їзду, губернських та повітових з'їздів Рад, про вибори делегатів на з'їзди; докладні записки, інформації, листування та телеграфні повідомлення губернських, повітових, волосних Революційних та виконавчих комітетів про створення органів Радянської влади на місцях; вітальні телеграми з приводу відкриття з'їздів). Документи про організацію та діяльність центральних та місцевих закладів у сфері фінансування, постачання продовольства, роботу транспорту, органів контролю та судових органів. Документи про формування частин Червоної Армії на території України, її бойові дії, боротьбу з контрреволюцією і бандитизмом, військове навчання, діяльність військових закладів, постачання Червоної Армії обмундирування, продовольства та боєприпасів, організацію медичної допомоги тощо. Документи з особового складу (заяви про приймання на роботу, характеристики, списки, мандати та посвідчення працівників Ради Народних Комісарів та Народних Комісаріатів УСРР).