Опис 5

Фонд
2
Опис
5
Дати
1926-1930
Кількість справ
1400
Анотація
Постанови, обіжники ЦВК і РНК ССРР, РНК УСРР про загальнопромисловий план, підсумки колгоспного будівництва, підготовку до посівної кампанії, ремонт доріг стратегічного призначення. Листування з ВРНГ, ВУЦВК і з Народними комісаріатами УСРР про своєчасне надсилання планів та звітів, асигнування коштів на проведення українізації апарату загальносоюзних закладів в Україні та обладнання сільських шкіл. Документи місцевого комітету (протоколи засідань МК, загальних зборів працівників РНК УСРР, комісії з охорони праці, культкомісії тощо)