Опис 4

Фонд
2
Опис
4
Дати
1925
Кількість справ
1612
Анотація
Секретаріат управління справами (постанови, розпорядження, обіжники ЦВК і РНК ССРР, ВУЦВК і РНК УСРР, УЕН з контролю за виконанням Народними Комісаріатами і центральними установами УРСР постанов вищих органів влади, змінах в адміністративно-територіальному поділу губерній України, земельним кодексом, асигнування коштів на проведення весняної посівної кампанії; протоколи засідань РНК УСРР, Особливої комісії з боротьби із наслідками неврожаю в Україні, Центральної комісії з проведення 3-х степеневої системи управління в Україні; плани роботи Народних Комісаріатів України; листування з Укрдержпланом, наркоматами та центральними установами про весняну посівну кампанію, організацію місцевих комітетів взаємодопомоги тощо)