Опис 15

Фонд
2
Опис
15
Дати
1986-2001
Кількість справ
9519
Анотація
1986 Секретаріат Голови Ради Міністрів УРСР. 1994 Секретаріат Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення. 1986-1996 Протокольна частина 1986-1991 Загальний відділ 1991 Відділ взаємодії з Комісіями Верховної Ради України та органами місцевого самоврядування 1992-1995 Відділ взаємодії з Комісіями Верховної Ради України та місцевими органами виконавчої ради 1992-1993 Сектор по підготовці матеріалів до засідань Кабінету Міністрів України 1994-1996 Відділ по підготовці засідань Кабінету Міністрів та його Президії 1995 Відділ взаємодії з місцевими радами і органами виконавчої влади. 1995-1996 Відділ взаємодії із статутними органами СНД та аналізу міждержавних відносин 1996 Відділ міждержавних відносин з країнами СНД і Балтії 1996 Відділ міждержавних відносин з Російською Федерацією 1994 Управління економіки 1995. Головне управління з питань економічної реформи 1986-1987 Організаційно-інструкторський відділ 1986 Відділ адміністративних органів та соціального забезпечення 1987 Відділ адміністративних органів 1988-1989 Група адміністративних органів 1988 Відділ по роботі радянських органів 1989 Відділ по роботі органів влади 1990 Відділ по роботі радянських і правоохоронних органів 1994-1995 Відділ з питань міжнародної допомоги та інвестицій 1991-1996 Відділ з питань власності і підприємництва 1988-1990 Відділ науково-технічного прогресу, машинобудування і зовнішньо-економічних зв'язків 1986-1987 Відділ машинобудування 1991 Відділ оборонного комплексу, зв'язку та машинобудування 1992-1996 Відділ з питань машинобудування, зв'язку і конверсії 1986-1987 Відділ по матеріально-технічному постачанню і зовнішніх економічних зв'язках 1991 Відділ зовнішніх і міжреспубліканських зв'язків 1992-1993 Відділ з питань зовнішніх зв'язків 1994-1996 Управління з питань зовнішньо-економічних зв'язків 1993,1995 Відділ по зв'язкам з СНД 1993 Відділ по зв'язкам з міжнародними фінансовими організаціями 1988-1994 Економічний відділ 1995-1996 Відділ розвитку національної економіки 1996 Відділ розвитку державного управління економікою 1996 Відділ іноземних інвестицій та вільних економічних зон 1991-1992 Державна Рада з питань економічної політики 1986-1987 Відділ важкої промисловості 1988-1990 Відділ галузей важкої промисловості 1986-1987 Відділ хімічної промисловості 1992-1996 Відділ з питань металургійного комплексу та хімічної промисловості 1992-1996 Відділ з питань паливно-енергетичного комплексу 1986 Відділ легкої і харчової промисловості 1987 Відділ легкої і місцевої промисловості 1991 Відділ промисловості 1988-1990 Відділ промислових товарів народного споживання, торгівлі і платних послуг населенню 1993 Відділ з питань кооперованих поставок продукції виробничо-технічного призначення 1988-1989 Відділ удосконалення управління народним господарством, розміщення продуктивних сил і охорони природи 1986-1987 Відділ будівництва і промисловості будівельних матеріалів 1988-1991 Відділ капітального будівництва і промисловості будівельних матеріалів 1992-1996 Відділ з питань будівництва і архітектури 1986 Відділ місцевої промисловості, комунального господарства та побутового обслуговування населення 1987 Відділ житлово-комунального господарства та побутового обслуговування 1988-1990 Відділ житлово-комунального господарства і комплексного використання водних ресурсів 1991, 1993-1996 Відділ житлово-комунального господарства 1992 Сектор з питань житлово-комунального господарства 1986-1990,1996 Відділ транспорт у і зв'язку 1991 Відділ транспорт у і шляхового будівництва 1992-1995 Відділ з питань транспорту 1986, 1993 Відділ агропромислового комплексу 1987-1990ї Відділ агропромислових галузей 1991-1992,1995-1996 Відділ з питань агропромислового комплексу і продовольства 1990 Відділ екології 1991-1995 Відділ екології та комплексного використання природних ресурсів 1996 Відділ комплексного використання природних ресурсів та екологічної безпеки 1986-1987 Відділ торгівлі і громадського харчування 1991-1996 Відділ з питань ринку товарів, торгівлі і послуг 1986-1987 Відділ культури, освіти і охорони здоров'я 1988-1990 Відділ культури, освіти Відділ охорони здоров'я і соціального забезпечення 1991-1996 Відділ з питань освіти, культури, охорони здоров'я та соціального забезпечення 1996 Відділ з питань соціального захисту та трудових відносин 1986-1987 Відділ науки і нової техніки 1991; 1996 Відділ науки і нових технологій 1993-1995 Відділ з питань науки 1986-1988 Комісія по радянських традиціях, святах та обрядах 1989-1991 Апарат комісії по радянських традиціях, святах та обрядах 1991 Сектор з питань правоохоронних органів і боротьби зі злочинністю 1992-1994 Сектор з питань роботи правоохоронних органів 1995-1996 Відділ з питань роботи правоохоронних органів і боротьби зі злочинністю 1993-1995 Відділ з питань соціально-трудових відносин і зв'язків з профспілками 1986-1987 Відділ по плану, фінансах, праці і заробітній платі 1995-1996 Відділ з питань грошово-кредитної політики і фінансів 1996 Відділ взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями 1986-1987 Група листів, заяв та скарг трудящих 1988-1989 Група листів та прийому громадян 1990-1996 Сектор по розгляду звернень громадян 1986 Інформаційно-статистична група 1986-1991 Секретаріат комісії по встановленню персональних пенсій 1986-1991 Центральна бухгалтерія 1992-1994 Сектор бухгалтерського обліку і звітності 1995-1996 Відділ бухгалтерського обліку, фінансів і планування господарської діяльності 1986 Другий відділ