Опис 9

Фонд
2
Опис
9
Дати
1955-1961
Кількість справ
9575
Анотація
1955-1961 Секретаріат Голови Ради Міністрів УРСР 1955-1961 Секретаріат заступників Голови Ради Міністрів УРСР 1955 Секретаріат Ради Міністрів УРСР в оборонних справах 1956-1961 Загальна канцелярія 1955-1961 Протокольна частина 1956-1957 Група референтів в оборонних питаннях, по Міністерству внутрішніх справ УРСР і Міністерству державного контролю УРСР 1958 Група з питань Міністерства внутрішніх справ УРСР, Комісії радянсько го контролю та органів РАГСу 1956-1957 Група референтів по Державній плановій комісії Ради Міністрів УРСР 1958 Група з питань Державної планової комісії та Державного науково-технічного комітету при Раді Міністрів УРСР 1958 Група з питань планів Державного науково-технічного комітету та зовнішніх економічних зв'язків 1955-1961 Група листів 1958-1961 Перший відділ 1955 Сектор чорної металургії 1956-1957 Група референтів по Міністерству чорної металургії УРСР 1958-1961 Група з питань металургійної та хімічної промисловості 1955 Сектор вугільної промисловості Сектор нафтопродуктів Сектор газифікації 1956-1957 Група референтів по Міністерству вугільної промисловості УРСР і питаннях будівельних організацій по будівництву шахт 1958 Група з питань машинобудування, верстатобудування та інструментальної промисловості 1958, 1960-1961 Група з питань вугільної нафтової та газової промисловості 1959 Група з питань паливної нафтової та газової промисловості Група з питань машинобудування та приладобудування 1960-1961 Група з питань машинобудування 1955 Сектор електрифікації 1956-1957 Група референтів з питань будівництва теплових електростанцій, гідростанцій, каналів, комунальних і сільських електростанцій 1958 Група з питань електрифікації і електропромисловості 1959 Група з питань електрифікації народного господарства і електротехнічної промисловості 1960-1961 Група з питань електротехнічної промисловості, енергетики і сільської електрифікації 1958-1959 Група з питань будівництва каналів, зрошувальних систем і гідроелектростанцій 1960-1961 Група з питань будівництва гідроелектростанцій каналів та великих водопроводів 1955 Сектор будівництва та будівельних матеріалів 1958-1959 Група з питань будівництва та будівельних матеріалів 1955 Відділ капітального будівництва 1956-1957 Група референтів по Міністерству міського і сільського будівництва УРСР, Державному комітету Ради Міністрів УРСР в справах будівництва і архітектури, Академії будівництва та архітектури УРСР, Головкиївбуду і питаннях промислового і сільського будівництва 1960-1961 Група з питань будівництва, проектування, архітектури і промисловості будівельних матеріалів 1956-1957 Група референтів по Міністерству промисловості будівельних матеріалів УРСР і питаннях виробництва будівельних матеріалів іншими відомствами і колгоспами 1955 Автошляховий сектор 1956-1957 Група референтів по Міністерству автомобільного транспорту і шосейних шляхів УРСР 1958-1959 Група з питань автомобільного транспорту і шосейних шляхів УРСР 1960-1961 Група з питань автомобільного транспорту і дорожнього господарства 1955 Сектор транспорту і зв’язку 1956-1957 Група референтів по Міністерству зв'язку УРСР, питаннях залізничного транспорту, річкового транспорту і цивільного повітряного флоту 1958-1959 Група з питань зв'язку, залізничного, річкового, морського транспорту і громадянського повітряного флоту 1960-1961 Група з питань транспорту і зв'язку 1955 Сектор комунального господарства 1956-1957 Група референтів по Міністерству комунального господарства УРСР 1958-1959 Група з питань житлового і комунального господарства 1960-1961 Група з питань комунального господарства 1955 Сектор місцевої промисловості та промкооперації 1956-1957 Група референтів по Міністерству місцевої і паливної промисловості УРСР та Раді промислової кооперації УРСР 1958-1961 Група з питань промисловості місцевого підпорядкування та Ради промислової кооперації 1955 Сектор сільського господарства 1955 Сектор тваринництва 1955 Сектор землеустрою 1956-1957, 1959-1961 Відділ сільського господарства і заготівель 1958 Відділ сільського господарства і заготівель з питань лісного господарства 1955 Відділ водогосподарських заходів 1956-1957 Референт по Головному управлінню водного господарства при Раді Міністрів УРСР 1958-1959 Група з питань водного господарства 1955 Сектор сільського господарства приміських зон 1955 Сектор по підготовці до Всесоюзної сільськогосподарської виставки 1955 Група по нагородженню передовиків сільського господарства 1955 Сектор заготівель 1955 Сектор лісу і лісової промисловості 1956-1957 Група референтів по Міністерству лісової промисловості УРСР, питаннях лісозаготівель та лісового господарства 1956-1957 Референт по Міністерству паперової і деревообробної промисловості УРСР 1958-1960 Група з питань лісової, паперової і деревообробної промисловості 1961 Група з питань лісової, паперової, деревообробної промисловості і лісозаготівель 1955 Сектор харчової промисловості 1956-1957 Група референтів по Міністерству промисловості продовольчих товарів УРСР 1956-1957 Група референтів по Міністерству промисловості м'ясних і молочних продуктів 1956-1957 Референт по Міністерству рибної промисловості УРСР 1958 Група з питань харчової, м'ясо-молочної, цукрової і рибної промисловості 1959-1961 Група з питань харчової промисловості 1959-1961 Група з питань м'ясомолочної і рибної промисловості 1955 Сектор легкої промисловості 1956-1957 Група референтів по Міністерству легкої промисловості УРСР 1955-1961 Група з питань легкої промисловості 1956 Референт по Міністерству текстильної промисловості УРСР 1955 Сектор фінансів 1956-1957 Група референтів по Міністерству фінансів УРСР, республіканських конторах Держбанку СРСР і спецбанків 1958-1961 Група з питань фінансів 1955 Сектор торгівлі і цін 1956-1957 Група референтів по Міністерству торгівлі УРСР і Укоопспілці 1958-1961 Група з питань торгівлі, товарообігу та Укоопспілки 1958 Група з питань зовнішніх економічних зв'язків 1955 Сектор культури 1956-1957 Група референтів по Міністерству культури УРСР, Академії наук УРСР, Комітету по фізкультурі і спорту при Раді Міністрів УРСР, Українському товариству культурного зв'язку з закордоном 1958-1959 Група з питань культу ри, фізкультури, спорту і культурних зв'язків з закордоном 1960 Група з питань культури, фізкультури і спорту 1961 Група з питань культури, фізкультури, мистецтва, видавництв і поліграфії 1955 Сектор освіти 1956-1958 Група референтів по Міністерству освіти УРСР 1959 Група з питань народної освіти УРСР 1960-1961 Група з питань освіти 1956-1957 Референт по Міністерству вищої освіти УРСР 1958-1959 Група з питань науки і вищої освіти 1960 Група з питань науки, вищої і середньої спеціальної освіти та репатріації 1961 Група з питань науки, вищої, середньої спеціальної та професійної освіти 1955 Сектор охорони здоров’я та соціального забезпечення 1956-1957 Група референтів по Міністерству охорони здоров'я УРСР 1956-1957 Група референтів по Міністерству соціального забезпечення УРСР 1958-1961 Група з питань охорони здоров'я та соціального забезпечення 1955 Сектор судово-прокурорських органів 1956-1957 Група референтів по Міністерству юстиції УРСР та Держарбітражу при Раді Міністрів УРСР 1958 Група з питань юстиції і Держарбітражу 1959-1961 Група з питань міністерств юстиції, внутрішніх справ, Комісії радянського контролю та Держарбітражу 1956-1957 Референт по Головному управлінню організованого набору робітників і переселення при Раді Міністрів УРСР та Українському республіканському управлінню трудових резервів 1958-1961 Група з питань організованого набору робітників, переселення і трудових резервів 1955 Сектор праці і заробітної плати 1956-1957 Група референтів з питань праці і заробітної плати 1958-1961 Група з питань праці і заробітної плати 1955-1958 Організаційно-інспекторська група 1960-1961 Інспекторська група з питань раднаргоспів 1960-1961 Оргінструкторський відділ 1955-1961 Інформаційно-статистична група 1957 Референт з кадрів 1958-1959; 1961 Група з питань кадрів 1955-1961 Господарське Управління 1955-1961 Центральна бухгалтерія