Опис 13

Фонд
2
Опис
13
Дати
1965-1975
Кількість справ
9704
Анотація
1965 Приймальня Голови Ради Міністрів УРСР 1966-1975 Секретаріат Голови РМ УРСР 1965-1975 Протокольна частина 1965-1975 Загальний відділ 1965 Група по хімічній промисловості 1966-1969 Група по хімічній, нафтопереробній і нафтохімічній промисловості 1973-1975 Відділ хімічної промисловості 1965-1969 Група по адміністративних органах і соціальному забезпеченню 1970-1975 Відділ адміністративних органів і соціального забезпечення 1965-1975 Відділ сільського господарства 1965-1975 Група по плануванню, фінансах, праці і заробітній платі 1965-1975 Інформаційно-статистична група 1965-1969 Група по зовнішніх економічних зв'язках 1965 Група по машинобудуванню 1966-1969 Група по матеріально-технічному постачанню, кооперованих поставках і питаннях машинобудування 1970-1975 Відділ по матеріально-технічному постачанню, зовнішніх економічних зв'язках та питаннях машинобудування 1965 Група по енергетиці та електричній промисловості 1966-1969 Група по енергетиці, електрифікації, будівництву електростанцій і каналів 1965 Група по комунальному господарству 1966-1969 Група по місцевій промисловості, комунальному господарству та побутовому обслуговуванню населення 1970-1975 Відділ місцевої промисловості, комунального господарства та побутового обслуговування населення 1965-1975 Організаційно-інструкторський відділ 1965 Група по торгівлі та громадському харчуванню 1966-1975 Відділ торгівлі і громадського харчування 1965 Група по металургійній та паливній промисловості 1965 Група по харчовій промисловості 1965 Група по легкій, лісовій промисловості та побутовому обслуговуванню населення 1966-1975 Відділ легкої та харчової промисловості 1965 Група по будівництву, проектуванню, архітектурі та промисловості будівельних матеріалів 1966-1975 Відділ будівництва та промисловості будівельних матеріалів 1965р. Група по науці, культурі, освіті, охороні здоров'я і репатріації 1966р. Відділ культури, освіти, охорони здоров'я і питань репатріації та рееміграції 1967-1975 Відділ культури, освіти та охорони здоров'я 1966-1975 Відділ науки і нової техніки 1965-1969 Група по транспорту, зв'язку і шляховому господарству 1970-1975 Відділ транспорту і зв'язку 1966-1975 Відділ важкої промисловості 1965-1975 Секретаріат Комісії по встановленню персональних пенсій 1965-1975 Група листів, заяв і скарг трудящих 1965 Господарське управління 1965-1975 Центральна бухгалтерія