Опис 2

Фонд
1
Опис
2
Дати
1921-1925
Кількість справ
4528
Анотація
1921-1922 Секретаріат Президії Прийомна голови ВУЦВК Центральна виборча комісія по виборах до Рад Комісія по спрощенню радянського апарату. 1922 Центральна адміністративно-територіальна комісія Центральна комісія з поліпшення побуту робітників при ВУЦВК Комісія по нагородженню орденами Трудового та Бойового Червоного Прапора при ВУЦВК Центральна комісія сприяння студентам вузів при ВУЦВК Організаційно-інструкторський відділ інформаційний підвідділ, юридична частина. 1921 Відділ приватної амністії Інформаційно-статистичний відділ, центральне довідкове бюро Управління будинками Рад. 1921-1925 Управління справами Загально-адміністративний відділ Загальна канцелярія Стіл особового складу Стіл приватної амністії та помилування 1923-1925 Секретаріат президії Приймальня голови Загальна канцелярія Секретаріат голови і секретаря ВУЦВК Прийомна голови ВУЦВК. 1924-1925 Загальна канцелярія Контрольний відділ Контрольно-довідкова частина 1921 Інформаційно-статистичний відділ Центральне довідкове бюро Організаційно- інструкторський відділ Інформаційний підвідділ Юридична частина 1925 Конституційна комісія 1923-1925 Центральна виборча комісія по виборах до Рад Центральна адміністративно-територіальна комісія Комісія сприяння сільському господарству Вища житлова комісія Бюджетна комісія Комісія по нагородах Центральна комісія з проведення жовтневих свят. Комісія по перейменуванню державних промислових підприємств Комісія національних меншин Центральна комісія по виселенню бувших поміщиків. Організаційний відділ Загальний відділ Організаційно-інструкторський відділ Організаційно-правнича підкомісія Центральної комісії з проведення трьохступеневої системи управління на Україні Інформаційний підвідділ Облікова частина Юридична частина Бюро газетних вирізок 1921-1924 Редакційно-видавниче бюро Управління будинками Рад 1922 Управління справами господарської комісії ВУЦВК і РНК УСРР Управління сільського господарства. 1923 Управління господарськими підприємствами ВУЦВК Загальна канцелярія Управління будинками і готелями Управління їдальнями і ресторанами Бухгалтерія Господарсько-матеріальний відділ Стіл особового складу 1924 Господарсько-матеріальний відділ управління готелями і їдальнями Управління радгоспами. 1921-1925 Господарський відділ Господарське управління Загальна канцелярія Кошторисно-фінансовий відділ Управління будинками Бухгалтерія Стіл особового складу. Промисловий відділ. Фінансовий відділ Бухгалтерія 1924-1925 Кошторисно-фінансовий відділ Бухгалтерія Стіл приватної амністії та помилування. 1925 Підвідділ приватної амністії